Wie heeft gebeld

Als je een oproep gemist hebt op jouw telefoon, dan is het wel zo prettig om te weten door wie je gebeld bent. Is het nummer niet bekend bij jou of staat deze niet in de telefoon, dan kun je het nummer opzoeken. Normaal gesproken kun je op zoek gaan naar een telefoonnummer door aan de hand van de naam van een persoon of een bedrijf te zoeken naar het nummer. Daarbij zijn vaak de gegevens met betrekking tot de woonplaats en het adres ook handig. Als je die niet voorhanden hebt, dan kun je omgekeerd zoeken met de nummerzoeker. Die wordt gebruikt door het nummer in te toetsen zodat je vervolgens de beschikbare informatie kunt vinden.

 

Zoeken naar een nummer, waarom?

Wanneer je door een onbekend nummer gebeld bent, kun je om verscheidenen redenen achterhalen van wie het nummer is. Door te zoeken kun je bijvoorbeeld ontdekken door wie je gebeld bent of door welk bedrijf je gebeld bent. De betrouwbaarheid van een telefoonnummer speelt daarbij een grote en belangrijke rol. Als een nummer niet betrouwbaar is, dan kan het zijn dat je te maken krijgt met fraude of oplichting. Om dat te voorkomen moet je dus altijd uitzoeken van wie het nummer is. Bel in een dergelijk geval niet terug maar blokkeer het nummer. Neem ook direct contact op met de telefoonprovider om een melding te maken.

 

Mobiel en vast

Er zijn verschillende soorten telefoonnummers die elk bestaan uit een unieke reeks van samengestelde getallenreeksen. In de basis kan er onderscheid gemaakt worden tussen mobiele telefoonnummers en vaste telefoonnummers. Mobiele telefoonnummers in Nederland beginnen altijd met de cijfers 06. Na deze cijfers komt het abonneenummer dat bestaat uit 8 getallen in een willekeurige volgorde. Door deze combinatie is elk mobiel telefoonnummer in Nederland uniek. Een vast telefoonnummer bestaat altijd uit een netnummer met daarna een abonneenummer.

 

Netnummer en abonneenummer

Het netnummer bestaat in Nederland uit 3 of 4 getallen. Een netnummer dat niet gebonden is aan een regio wordt gebruikt voor bijvoorbeeld informatiediensten of bedrijven. Dat zijn netnummers zoals 088, 0800 en 0900. Een regio netnummer is een kengetal dat specifiek is toegewezen aan een bepaalde regio. Afhankelijk van de omvang van de regio bestaat het netnummer dan uit 3 of 4 getallen. Een netnummer met 3 getallen wordt gevolgd door een abonneenummer met 7 getallen en een netnummer met 4 cijfers door een telefoonnummer met 6 cijfers. Het abonneenummer is net als met een mobiel nummer een unieke combinatie van getallen.

 

Goed om te weten

Voor internationale gesprekken wordt er voor het netnummer van een vast nummer of voor een mobiel telefoonnummer altijd een landnummer ingetoetst. Daarmee wordt duidelijk gemaakt om welk land het gaat waarheen gebeld moet worden. Voor Nederland is dat bijvoorbeeld 0031. De 00 van het landnummer kunnen ook vervangen worden door een + en elk land heeft een unieke code. Maak je gebruik van het landnummer, dan komt de eerste 0 van het netnummer of de 0 van een mobiel telefoonnummer te vervallen.